Postępowanie sądowe

Człowiek z długami jest jak wrak. Nie zwlekaj! Spłać długi i przestań być wrakiem człowieka. Zacznij żyć na nowo.

Zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie, pozwoliło nam na zaproponowanie naszym klientom usług gwarantujących skuteczną i kompleksową obsługę windykacyjną.

W sytuacji, gdy dłużnik odmawia zapłaty zobowiązania dobrowolnie w trakcie postępowania polubownego, w porozumieniu z klientem przechodzimy do etapu sądowego. Klient przed podjęciem jakichkolwiek działań na etapie sądowym, jest informowany o przewidywanych kosztach. Dopiero po uzyskaniu zgody przez klienta, przystępujemy do działań sądowych. Polskie sądy stosują przewidywalne  terminy zwiazane z prowadzonymi postępowaniami prawnymi. Sprawia to,  że dość łatwo możemy przewidzieć proces procedur sądowych. Na etapie sądowym mamy następujące możliwości:

  • Nakaz Zapłaty – w przypadku, gdy przedmiotem postępowania są roszczenia bezsporne, możliwe jest uzyskanie nakazu zapłaty. Do sądu kierujemy wniosek o wydanie nakazu zapłaty. Postępowanie nakazowe jest bardzo popularną procedurą, która charakteryzuje się krótkim okresem trwania, prostotą przeprowadzenia oraz wydaniem orzeczenia w przedmiocie zbowiązania głównego oraz poniesionych przez klienta kosztów. Dla dłużnika oznacza to dość drastyczny wzrost zobowiązania.
  • Postępowanie standardowe – jest to procedura wszczynana w sytuacji, gdy przedmiotem postępowania są wierzytelności sporne a dłużnik wniesie sprzeciw od wyroku. Zwyczajowo postepowanie kończy się na jednym posiedzeniu sadu. Standardowe postępowanie sądowe różni od nakazowego konieczność udowodnienia roszczenia. Dokonać tego można za pomocą zebranego w sprawie metariału dowodowego: dokumentów, świadków itp.
  • Europejski Nakaz Zapłaty – w sytuacji, gdy mamy do czynienia  roszczeniem międzynarodowym lub, gdy dłużnik przebywa poza granicami kraju, możliwe jest wszczęcie procedury Europejskiego Nakazu Zapłaty. Prowadząc sprawę oceniamy, czy sąd w Państwa kraju jest sądem właściwym, a co za tym idzie czy może on rozstrzygać o Państwa międzynarodowym sporze. W trakcie realizacji tej procedury,  wypełniony przez wierzyciela formularz zostaje złożony do sądu, który wydaje na jego podstawie Europejski Nakaz Zapłaty. Jest on automatycznie uznany za wykonalny, również w kraju, w którym zostanie wykonany, bez ponownej konieczności stwierdzania jego wykonalności. Europejski Nakaz Zapłaty może być przeprowadzony we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Procedura ta charakteryzuje się  krótkim czasem trwania oraz niskimi kosztami.
Nasza usługa to coś więcej niż wirtualne biuro. To współpraca z ludźmi kreatywnymi, pomysłowymi, przedsiębiorczymi, posiadającymi wizję oraz pasję do rozwoju biznesu. Zależy nam na Twoim sukcesie, dlatego wybierając nas masz gwarancję pomocy.

Masz pytania ? Zadzwoń !
222 501 222