Giełda długów

Człowiek z długami jest jak wrak. Nie zwlekaj! Spłać długi i przestań być wrakiem człowieka. Zacznij żyć na nowo.

Zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie, pozwoliło nam na zaproponowanie naszym klientom usług gwarantujących skuteczną i kompleksową obsługę windykacyjną.

Wpis na listę dłużników w rejestrach WINDYKATORZY.COM jest realizowany  automatycznie na podstawie analizy dokumentów przekazanych przez klienta. Następnie wszelkie dane o zadłużeniu dłużnika są przekazywane do systemów bankowych i rejestrów dłużników w całym kraju. Jednocześnie, najczęściej w miejscu pobytu i pracy dłużnika, prowadzimy szeroko zakrojoną akcję informacyjną o jego aktualnej sytuacji finansowej.

Podstawą prawną naszych działań jest:

  • kodeks cywilny (art.509 §1 KC) dopuszczający zasadę przelewu wierzytelności;
  • ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,  poz. 926 ze zm.);
  • ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych –  w myśl rozdz. 2 art. 3 ustawy KGW
    zajmuje się udostępnianiem informacji gospodarczych w celu sprzedaży wierzytelności
    przez ogłoszenie publiczne (Dz. U. z 2003 Nr 50, poz. 424);
  • ustawa o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (Dz. U. z 1993 Nr
    18,poz.82).

Mając na względzie powyższe, ponieżej udostępniamy dane dłużników. W przypadku, gdy lista jest pusta, wszyscy dłużnicy dokonali spłaty zobowiązań lub mają zawarte ugody w tym zakresie.

Nasza usługa to coś więcej niż windykacja wierzytelności. Współpraca z WINDYKATORZY.COM to wsparcie ludzi doświadczonych, kreatywnych i konsekwentnych. Podstawą sukcesu przedsiębiorcy nie jest sprzedaż towaru czy usługi, ale uzyskanie zapłaty za to.

Z WINDYKATORZY.COM pewne są… śmierć, podatki i… zapłata długów!